onsdag 24 juni 2015

RESULTAT EFTER 3 KM

ULFSTRÖM 58,2  19
SLASKLAG1 139,8  32
TIBELL 0
HÅVA 0
STRÖ 69,8  14
VÄNSJÖ 106,6   17
WALKER 317,2   45
CADIL 1   1
LABERO 68,6   12
HÄLTA 1 54,6   9
RULLSTEN 268,8  40
AXELKAA 48,6  11
FALK 56,8  13
HULT 0
ULLERS 168,8  29

Inga kommentarer: